Thông tin văn bản số: 838/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 838/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/04/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thay đổi thành viên tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập của Quyết định số 680/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT