Thông tin văn bản số: 13/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 13/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 09//2012/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng