Thông tin văn bản số: 3369/BGTVT-VP
Số/ Ký hiệu 3369/BGTVT-VP
Ngày ban hành 03/05/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Sao y các văn bản quản lý nhà nước