Thông tin văn bản số: 1045/QĐ-BGTVt
Số/ Ký hiệu 1045/QĐ-BGTVt
Ngày ban hành 10/05/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ ngành GTVT đến năm 2015