Thông tin văn bản số: 3814/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 3814/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 18/05/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007