Thông tin văn bản số: 1162/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1162/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/05/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành Quy định tạm thời về thiết kê, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô