Thông tin văn bản số: 1188/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1188/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/05/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành GTVT phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015.