Thông tin văn bản số: 2596/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2596/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/10/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thành lập Nhóm công tác triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.