Thông tin văn bản số: 2640/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2640/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/10/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về việc mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ hoạt động khai thác mỏ Sư tử vàng, Sư tử đen tại lô hợp đồng 15-1