Thông tin văn bản số: 2919/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2919/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ GTVT