Thông tin văn bản số: 2916/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2916/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thành lập tổ biên tập xây dựng sách "Giao thông vận tải Việt Nam"