Thông tin văn bản số: 2937/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2937/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thành lập Ban chỉ đạo triển khai đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Bộ GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030