Thông tin văn bản số: 9664 /BGTVT-TKCN
Số/ Ký hiệu 9664 /BGTVT-TKCN
Ngày ban hành 14/11/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Chấn chỉnh công tác PCLB của VINASHIN