Thông tin văn bản số: 2612QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2612QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt Đề án Nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT