Thông tin văn bản số: 47/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 47/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ