Thông tin văn bản số: 48 /CĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 48 /CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2012
Hình thức văn bản Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về cơn bão BOPHA đang hoạt động trên vùng biển phía Đông, miền Nam Philippin