Thông tin văn bản số: 10536 /BGTVT- KCHT
Số/ Ký hiệu 10536 /BGTVT- KCHT
Ngày ban hành 12/12/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 130 + 680 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh.