Thông tin văn bản số: 983/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 983/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt Đề án " Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012-2016 của Bộ GTVT"