Thông tin văn bản số: 3267/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3267/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/12/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về việc kiện toàn Ban Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Việt Nam.