Thông tin văn bản số: 3270/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3270/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ GTVT