Thông tin văn bản số: 50/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 50/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam