Thông tin văn bản số: 219/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 219/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 07/01/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị