Thông tin văn bản số: 32/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 32/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/01/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc ban hành chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ GTVT năm 2013