Thông tin văn bản số: 3439/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3439/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để góp phần thực hiện thắng lợi đột phá phát triển kết cấu hạ tầng GTVT”