Thông tin văn bản số: 58/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 58/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Ban hành định mức vật tư cho chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia