Thông tin văn bản số: 163/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 163/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/01/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013