Thông tin văn bản số: 1004/BGTVT-CQLXD
Số/ Ký hiệu 1004/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 31/01/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc triển khai quyết định 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ GTVT