Thông tin văn bản số: 1035/BGTVT-VP
Số/ Ký hiệu 1035/BGTVT-VP
Ngày ban hành 31/01/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
đảm bảo kỷ cương, chất lượng công tác