Thông tin văn bản số: 52/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 52/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/12/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy