Thông tin văn bản số: 1268/BGTVT-KHCN
Số/ Ký hiệu 1268/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 07/02/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Xây dựng kế hoạch và dự toán KH&CN năm 2014