Thông tin văn bản số: 1249/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 1249/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 07/02/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Tổ chức Hội nghị Biểu dương sã điển hình tiến tiến trong phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008 - 2013