Thông tin văn bản số: 108/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 108/TB-BGTVT
Ngày ban hành 25/02/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
nội dung cuộc họp Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 2010 năm 2013 và phương án cơ cấu, tổ chức mới của Ban Thư ký IMO Việt Nam