Thông tin văn bản số: 1655/BGTVT-PC
Số/ Ký hiệu 1655/BGTVT-PC
Ngày ban hành 01/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai thực hiện, sử dụng phần mềm xây dựng, ban hành vãn bản QPPL của Bộ GTVT (Translegal)