Thông tin văn bản số: 913 /BGTVT- KCHT
Số/ Ký hiệu 913 /BGTVT- KCHT
Ngày ban hành 29/01/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II có người gác tại Km 687 + 150 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh