Thông tin văn bản số: 1771/BGTVT-PC
Số/ Ký hiệu 1771/BGTVT-PC
Ngày ban hành 05/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai thi hành Luật Thủ đô