Thông tin văn bản số: 1814/BGTVT-MT
Số/ Ký hiệu 1814/BGTVT-MT
Ngày ban hành 06/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013