Thông tin văn bản số: 1729/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 1729/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 07/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương