Thông tin văn bản số: 89-CV/ĐU
Số/ Ký hiệu 89-CV/ĐU
Ngày ban hành 07/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ ” của Đảng ủy Khối