Thông tin văn bản số: 135/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 135/TB-BGTVT
Ngày ban hành 08/03/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Nội dung cuộc họp kiểm điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biến và xem xét đề xuất của Cục Đăng kiểm Viêt Nam về huấn luyện và cấp giấy chửng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển.