Thông tin văn bản số: 1992/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 1992/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 12/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chỉnh giai đoạn 2013-2015"