Thông tin văn bản số: 2106/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 2106/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 15/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng các văn bản pháp lý và phương pháp xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập