Thông tin văn bản số: 2150/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 2150/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 18/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Báo cáo số liệu thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức