Thông tin văn bản số: 2196/BGTVT-KHĐT
Số/ Ký hiệu 2196/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 19/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Báo cáo tinh hình triến khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP