Thông tin văn bản số: 2465/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 2465/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 26/03/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Hướng dẫn các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2013