Thông tin văn bản số: 996/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 996/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/04/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Công bố xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư/Ban QLDA các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư giai đoạn 2008-2012