Thông tin văn bản số: 1054/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1054/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/04/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT