Thông tin văn bản số: 1001/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1001/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/04/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thành lập Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải