Thông tin văn bản số: 3822/BGTVT-CYT
Số/ Ký hiệu 3822/BGTVT-CYT
Ngày ban hành 03/05/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch cúm gia cầm H7N9 và H5N1