Thông tin văn bản số: 3810/BGTVT-KHCN
Số/ Ký hiệu 3810/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 03/05/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
chấm dứt chỉ định việc thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình cùa xe ô tô theo QCVN 31:2011/BGTVT