Thông tin văn bản số: 1140/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1140/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/05/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển